mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost

Základní údaje

vnitřek kostela
Do farnosti Nemotice patří obce Nemotice, Mouchnice a Snovídky.

Farnost je také součástí Farního týmu Milonice
Kontakt:
Adresa: Milonice 56, 683 33 Nesovice
Telefon: 515 532 056
Elektr. spojení: rkf.milonice@gmail.com
Duchovní správce farnosti:
P. Ing. Martin Kohoutek
tel.: +420 605 352 976

e-mail: kohoutek.martin@seznam.cz

Kostel sv. Václava byl vysvěcen o první adventní neděli roku 1794. Počátkem 20. století byl přestavěn a rozšířen.

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli v 11.00 hodin. Podle posledního sčítání se účastní nedělních bohoslužeb 35 lidí.

K farnosti náleží i kapličky:
Nemotice (u silnice) - kaple Panny Marie
Snovídky - kaple Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. je zde
každý 2. a poslední čtvrtek v měsíci v 18 hod.
Mouchnice - kaple sv. Cyrila a Metoděje - mše sv. je zde každý
1.čtvrtek v měsíci v 16 hod.

 

Farní ohlášky a další aktuální informace

Interiér kostela

Příprava a udělování svátostí

Křest dítěte
Příprava rodičů na křest dítěte probíhá individuálně dle potřeby, zpravidla formou 5 setkání s knězem.

Křest dospělého
Příprava trvá podle potřeby i několik let. Nejde při ní jen o předání vědomostí, ale o celkové zařazení katechumena do života církve a farnosti.

Svatba
Je třeba se přihlásit alespoň 3 měsíce dopředu. Příprava pak probíhá dle individuální domluvy.

Svátost smíření (zpověď)
Zpovídá se přibližně čtvrt hodiny před každou mší svatou. Cizí zpovědník ve farnostech bývá před Vánocemi nebo Velikonocemi.

První svaté přijímání
U dětí se koná příprava společně s rodiči formou 12 setkání. Příprava dospělých probíhá individuálně.

Biřmování
Příprava probíhá společně, většinou až je dostatečný počet zájemců.

Pomazání nemocných
V případě akutní potřeby kdykoliv. Společně většinou jednou ročně v kostele při mši svaté.

Pohřeb
Nepatří mezi 7 svátostí církve. Je však vhodné se na rozloučení s blízkým zemřelým připravit dobrou zpovědí.