Knihovna s internetem je umístěna v prvním patře bývalé školy.


Otvírací doba pro veřejnost:   ve středu a v neděli od 16.00 do 17.00 hodin

Knihovnice:   Zdeňka Nováková


Naše knihovna spadá pod okresní knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově.


V současné době je v naší knihovně asi 1000 knih pro dospělé čtenáře a 220 knih pro děti a mládež, které zakoupila naše obec a každoročně přikupuje knihy další.

KKD Vyškov nám zapůjčila 150 knih v rámci výměnného fondu. Jedná se o beletrii i naučnou literaturu pro děti, mládež a dospělé.